TKU3-W

Опис

tkku31
Напречен пресек на котелот

Котелот на тврдо гориво е наменет за согорување на цепаници од дрво, брикети со можност на користење на  црн јаглен

Челичното ложиште е двопромајно со рост од воденорасхладни цевки:подобро согорување и помала потрошувачка!

Големата горна врата од котелот како и самото ложиште се посебно прилагодени за ложење на цепаници од дрво.

Котелот е изработен од челичен лим со оптимална дебелина која гарантира долг работен век и отпорност на високи температури. Дебелината на лимот на TERMOMONT котлите е 5mm, освен деловите што се помлаку изложени на термички деформации кои се со дебелина 4mm

Регулацијата на котелот при користење тврдо гориво е преку промајниот регулатор (не е составен дел од котелот).

Составни делови на котелот го сочинуваат пепелникот , чешелот на ложиштето , прибор за чистење и термометар.

Котелот поседува вграден термостат за пумпата

Испитување на котелот е извршено на притисок од 6 bar-а.

Котелот е погоден за понатамошна вградба на горилникот на дрвен пелет BIOTERMEC.

Оплатата на котелот и казанот на котелот се испорачуваат одвоено и монтираат на лице место

TIP202530354050
Моќност на котелот (KW)202530354050
Тежина  (kg)282291310336362384
Потребна промаја (mbar)192021222325
Макс.работна температура (°C)909090909090
Макс.работен притисок (bar)333333
Волумен на казанот (lit)98100105115120125
Висина (mm)121012101210121012101210
Ширина (mm)525525570620670670
Длабочина (mm)108010801120112011201120
Пречник на димњачата (mm)160160160180180180
Висина на димњачата (mm)947922942927912912
Поминувачки  /Повратен вод (col)5/45/45/45/45/45/4
Внатрешен пречник на оџакот (mm)*200200200200200200
Висина на оџакот (m)*6-77-87-88-99-1010-12
Површина за загревање (m²)*<120120-150150-180180-210210-240240-300

 

* Податокот е од информативен карактер.

Мислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “TKU3-W”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *