TEMAX 3

Опис

Тропремински тропромаен топловоден котел за големи системи на греење 1500-3000 KW
КАРАКТЕРИСТИКИ

 • Котел на нафта, мазут или га наменет за греење на големи објекти и системи како што се топлани, болници, школски установи или индустриски објекти;
 • Се користи за сите системи на централно греење со температурен режим90/70 C (110/90 C) и мкасималне работен притисок 6 bar-a  ;
 • Конструкцијата на котелот е од челичен лим , од висок квалитет на изработка благодарени на современа техника на заварување;
 • Котелот е изработен како тропромаен со ниско оптеретување на ложиштето (< 1,2 MW/m3 ) со тш е видно намалена емисијата на штетни материи, посебно на азотни оксиди ;
 • Втората и третата промаја на котелот се во снопот димни цевки кои се концентрично распоредени околу комората за согорување т.е ложиштето. Самата комора за согорување е изведена како комора со свртувачки пламен внатре во котелот ладена со вода;
 • Во цевките на втората и третата промаја се наоѓаат турбулатори кои ја зголемуваат размената на топлина;
 • Димните цевки се димензионирани така да овозмуваат минимален отпор на димоводната страна-ваквата конструкција на котелот обезбедува степен на корисност од 95 %;
 • Широките водени ѕидови на водената страна и значајната количина на вода во котелот обезбедуваат самоциркулација и сигурно носење на топлината така да не е потребен најмал волуменски проток на огревна вода;
 • Губитоците на топлина со зрачење преку топлотната изолација со дебелина 100mm и предниот дел ладен со вода се минимални;
 • Конструкцијата на вратата и собирникот на димни гасови овозможува лесен пристап до внатршноста поради чистење и одржување;
 • Котелската регулација и регулацијата на работа на горилникот се обавува со помош на командна табла која е интегрален дел од котелот;
 • Гаранцијата на котелот е 5 години со монтажа према приложеното упатство (освен ако не едруго наведено во тендерската документација);

 

Мислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “TEMAX 3”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *