AT

Опис

Тополотниот акумулатор  е направен од црн лим (за разлика од прохромските резервоари за санитарна вода) и служи да ја одвои циркулацијата на котловскиот круг од остатокот на грејната инсталација

На тој начин се спречува температурната  осцилација на на повратниот вод од котелот и осугурава стабилен процес на пиролиза или согорување на пелети во котелот со што се постига максимален ефект на заштеда на енергија.

Тополотниот акумулатор  не може да се употреби за загревање на санитарна вода за што е предвиден бојлер тип SOLAR.

Достапен е во верзија со или без спирален изменувач (се препорачува меѓутоа верзија со спирален изменувач)

Капацитетот на акулуаторот кон котелот на биомаса се избира преку формули: 1 KW x фактор 30 или фактор 50: за котел од 30 KW минимален волумен на акумулатор е така 1000 L  а маскимална 1500 L.

Обвиткувачот на казанот е полиуретанска сунѓереста маса со дебелина 45 cm пресоблечена со вештачка кожа, се пакува и испорачува одвоено од казанот на котелот. Се препорачува употреба на мешни системи и вентили од типот Laddomat.

солар11
Начин на испорака

Мислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “AT”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *